allmänna försvarsföreningen
aff - allmänna försvarsföreningen

Vår krisberedskap – är vi redo för det oväntade?

I slutet på oktober drog stormen Sandy in över USA.
Stora delar av New York dränktes i vattenmassorna och tunnelbanesystemet fylldes av vatten, elektriciteten försvann i stora delar av staden och människor uppmanades att hålla sig inomhus.
Innan Sandy nådde USA:s östkust så försäkrade borgmästaren Michael Bloomberg att New York var förberett för orkanen och att New Yorkborna inte hade någon orsak att drabbas av panik.
Sannolikheten att Sverige skulle drabbas av en orkan är liten men oväder har drabbat även oss i form av t ex Gudrun. Hur väl förberedda är vi?
Vilka erfarenheter kan vi dra av New Yorks krisberedskap och hanteringen av Sandy?
Vilken roll spelar t ex frivilliga organisationer i förhållande till myndigheter och hur ser samordningen ut? 

Folk och Försvar och Allmänna Försvarsföreningen
bjuder in till ett seminarium om krisberedskap.

Datum och tid: Torsdag den 28 februari, 2013, 09:00-11:30.
Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Stockholm
Anmälan: Du anmäler dig genom att klicka här.
Vid frågor: Vänligen kontakta Lisa Gillström, på tel 08-588 824 96 eller via e-post.

Program

Moderator: Cindy Sturesson, programansvarig, Folk och Försvar

09:00 Inledning
Stefan Ring, generalsekreterare, Allmänna Försvarsföreningen

09:05 Erfarenheter från orkanen Sandy
Ola Johannesson, affärsområdeschef, SOS Alarm
Karin Andersson, projektledare, SOS Alarm

09:35 Framtidens storstäder – klimatanpassning och ekologiska trender
Bozena Webart, professor, MSB

09:55 Kaffe & bulle

10:20 Länsstyrelsen - vår roll som krishanterare
Mateusz Sosnowski, brand- och civilingenjör i riskhantering, Länsstyrelsen Stockholm

10:35 Paneldiskussion
ClasGöran Carlsson (S), ledamot i Försvarsutskottet
Peter Lagerblad, ordförande i Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté
Lars-Göran Uddholm, brandchef, Södertorns brandförsvarsförbund

11:25 Avslutning
Stefan Ring, generalsekreterare, Allmänna Försvarsföreningen

11:30 Seminariet slut                          

Välkommen!

www.folkochforsvar.se

Folk och Försvar | Lilla Nygatan 14 | Box 2284 | 103 17 STOCKHOLM | Tel: 08-588 824 90