allmänna försvarsföreningen
aff - allmänna försvarsföreningen

Allmänna Försvarsföreningen i Almedalen
Liksom under 2012 valde AFF att delta i Almedalen inom ramen för samarbetsprojektet ”Försvarspolitisk arena” (http://www.forsvarspolitiskarena.se/). Föreningen arrangerade ett eget seminarium under rubriken ”Hur gör vi Försvarsmakten krigsavhållande?” och ett seminarium tillsammans med Kungliga Krigsvetenskapsakademin och Försvarsutbildarna där Sveriges relationer till Nato diskuterades. Detta samarbete sker inom ramen för ”Försvarsforum” och tillsammans kommer organisationerna arrangera försvarsdebatter runt om i landet under 2013-2014 (http://www.forsvarsutbildarna.se/forsvarsforum). 

Dessutom medverkade AFF:s generalsekreterare som moderator vid totalt nio seminarier.

Du som missat de seminarier som genomfördes eller vill se dem igen kan göra det via länken - http://bambuser.com/channel/FPAalmedalen

Fotograf vid Försvarspolitisk arena 2013 var Julia Farkas