allmänna försvarsföreningen
Nr 3 /2012 av
Vårt Försvar


aff - allmänna försvarsföreningen
Protokoll  från aff:s Årsmöte 5 maj 2009
Referat Krigsvetenskapsakademins seminarium 1 sept 2009

Länkar
Intressanta
bloggar
Stöd våra svenska soldater!
Klicka på bilden
Debatt om Sveriges närvaro i Afghanistan hos aff Jämtland 2009-11-19
Frukostseminarium med Sten Tolgfors Vid ett välbesökt frukostseminarium 12/1 2010
NATO, EU och Norden - Säker solidaritet – 2009-11-11
Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen 17-20 januari 2010

aff/Skåne informations- och diskussionskväll i Malmö 2010-02-10
Brigen Stefan Andersson 2010-02-18 aff och Kronobergs Regementes Kamratförening
Försvarsmaktens framtida personalförsörjning -Seminarium 24 februari 2010
Frukostseminarium om solidaritetsförklaringen 2010-03-03

Folk och Försvar 2010-04-15 Årsmöte
Ny försvarspolitik för Sverige 2010-05-19
Russia on our mind 2010-05-20 Bertil Nygren - den strategiska årsboken för 2008-2009
AFF Länskonferens 2010-05-06
Nato under förändring 2011-05-17 "NATO 2020: Assures security; Dynamic engagement".
ÖB i Göteborg 20 april 2010 - ÖB, general Sverker Göransson om Försvarsmaktens framtida utveckling.
Inför riksdagsvalet 2010 aff och Folk och Försvar om redovisar de olika riksdagspartiernas säkerhets och försvarspolitik.
Manifestation för Soldater, 3 November 2010
Medarbetare vid AFF belönas! Tommy Jeppsson och Stefan Ring belönade
Luftförsvaret och JAS Gripen 12 januari diskuterades framtiden för Gripensystemet
Konferens om nordiskt försvarssamarbete 24-25 november 2010
Försvarsministern och ÖB i Sälen  Vid Folk och Försvars årliga konferens behandlades många olika frågor
Vad hände vid rikskonferensen i Sälen 2011. Intressanta texter och websändningar
Alla hot är inte säkerhetspolitik. AFF:s generalsekreterare skriver på Newsmill.
aff:s nya
Informationsfolder


Backspegeln
Försvarsmakten föreslår en samlad veteranpolitik
Pax Nordica för 16:e gången 24/3 2011!
Pax Baltica 2011. Vid ett möte på Litorina Folkhögskola har nu arbetet med att genomföra Pax Baltica 2011 påbörjats på allvar. Årets konferens kommer att genomföras i Karlskrona 19--20 oktober. Inbjudan kommer i vanlig ordning längre fram.

Mikael Holmström –  ”Den dolda alliansen”.  Vid en presskonferens på bokförlaget Atlantis 24 mars presenterade Mikael Holmström sin nya bok

Försvarsmaktens förutsättningar. En rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) - Ola Hedin vid Försvarsdepartementet

Länskonferens 2011. Årets länskonferens samlade deltagare från förenings länsavdelningar. Särskilt glädjande var det att tre nya länsavdelningar organiserats.

Försvarsminister Sten Tolgfors
Föreläsning om aktuellt läge inom Sveriges Försvar — vid Föreningen för Göteborgs Försvars Årsmöte – maj 2011.
20 år efter frigörelsen
Vid en manifestation på Norrmalmstorg firades den baltiska frigörelsen med tal av bland annat statsminister Fredrik Reinfeldt.
FOI - Strategisk utblick 2011
Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI och projektledare för Strategisk utblick 2011
Libyen inget argument för att flygbombningar räcker
AFF generalsekreterare skriver på newsmill
Välbesökt konferens om Civil-militär samverkan
För att få information om dagsläget arrangerade Allmänna Försvarsföreningen en konferens torsdagen 13 oktober på Sheraton i Stockholm
Rapport från Kalmar
Från länsavdelningen i Kalmar rapporterar Birger Jägtoft om intressant verksamhet
Flygvapeninsatser utomlands
Vid ett seminarium arrangerat av Kungliga krigsvetenskapsakademin 2011-11-02 redovisade personal från Flygvapnet om de internationella insatserna i Libyen och Afghanistan.
Ungas syn på säkerhet
Vid ett seminarium 7 december inbjöd Allmänna Försvarsföreningen och Försvarshögskolan de politiska ungdomsförbunden till en diskussion om begreppet säkerhet
Folk och Försvar i Sälen 15-17 jan 2012
Vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen var ökat samarbete Sten Tolgfors budskap medan ÖB framhöll behovet av ett ekonomiskt tillskott
Luftslott i svenska försvaret    Lars Adaktusson  Publicerad i Metro 2012-01-17 10:24
The role of Europe/EU in an emerging new Transatlantic Security Structure Seminarium anordnat av Folk och Försvar och Svenska Atlantkommittén 2012-02-09 på Armémuseum i Stockholm.
Folk och Försvars resa till Egypten och Israel 11-17 mars 2012
Pax Nordica 2012
Försvarets stöd av svensk säkerhetspolitik. Sem 20120301
Vad innefattar ett modernt luftförsvar?
Svenskt luftförsvar står inför stora utmaningar