allmänna försvarsföreningen
aff - allmänna försvarsföreningen

Bli medlem i aff!

Medlemsavgifter 2014
Ordinarie medlem:     200:-
Medlem under 26 år: 100:-

Juridisk person inkl 2 prenumerationer:  500:-
Juridisk person inkl 4 prenumerationer: 1000:-

Skicka ett mail med
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Födelseår

till

aff@aff.a.se