Styrelse

Ordförande:      Maria Nyberg Ståhl
Ledamöter:        Bengt Axelsson
                          Maria Broms Hagelin
                          Gunnar Dyhre
                          Inga-Lena Fischer
                          Joakim Genetay
                          Stefan Kristiansson
                          Peter Lagerblad
                          Patric Lindgren
                          Anna Lindquist Anderberg
                          Ronny Modigs
                          Hans Spets


Vårt Försvar

Ansv Utgivare:    Maria Nyberg Ståhl
Redaktör:            Tommy Jeppsson mail
Layout:               Anette Hofvander

Redaktionskom:   Claes Arvidsson
                            Tommy Jeppsson
                            Mats Jonsson
                            Gen-sekr Stefan Ring
                         

allmänna försvarsföreningen
aff - allmänna försvarsföreningen