allmänna försvarsföreningen
aff - allmänna försvarsföreningen
Omslaget:
I detta nummer är temat Försvaret i valet

Vårt Försvar utkommer med fyra nummer per år.
Tidskriften är ett populärvetenskapligt, opolitiskt
organ för analys, diskussion och
debatt i försvars och säkerhetsfrågor.