Nr 1 2000 Årgång 111
Ledare: Dags att tänka och handla
Porträttet: Elisabeth Hedborg: Putin - vem är han egentligen?
Referat: Bo Hugemark: Saklig och lugn Sälenkonferens
Tom Beckman: Kommer Sverige att kunna bidra till Europas säkerhet?
Debatt: Eino Tubin: Björntjänsten
Nils Andrén: Framtidens osäkra hotbilder
Carl Björeman och Helge Gard: Strategen som blev försvarskamrer
Stefan Hedlund: Svenska osäkerhetspolitik
Eino Tubin: När det blir som det blir
Litteratur: Bo Hugemark: Den sovjetiska militärstatens uppgång och fall
Olof Santesson: FN på Cypern
Uppsats: Tommy Jeppsson och Tor Egil Walter: Västsverige i ett säkerhetspolitiskt perspektiv
Per Olov Nilsson: Putins programförklaring
 Nr 2 - 2000 Utkommer i maj 2000. Manusstopp 18 april 2000
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.