PORTRÄTTET  Bilder
Erik Lidén
Sveriges nionde överbefälhavare

Johan Hederstedt porträtterades i Vårt Försvar nr 1/1997 när han blivit Högkvarterets internationelle operatörsledare. Nu är det dags igen när han, via jobbet som försvarsministerns rådgivare, når den högsta positionen.

Att Sverige sedan ÖB-institutionen instiftades 1939 i andra världskrigets inledningsskede har haft åtta överbefälhavare och att dessa har hetat Olof Thörnell, Helge Jung, Nils Swedlund, Tors-ten Rapp, Stig Synnergren, Lennart Ljung, Bengt Gustafsson och Owe Wiktorin är bekant för de flesta försvarsintresserade i vårt land.
Från 1 juli heter Sveriges nionde ÖB Johan Hederstedt, i dag generallöjtnant och försvarsministerns militäre rådgivare. Visserligen blir överbefälhavaren efter några år i ämbetet mer känd för folket än när en general verkar i stabs- och departementsbyråkratin, men det är nog inte en överdrift att i dagsläget konstatera att Johan Hederstedt är den hittills för allmänheten mest okände tillträdande ÖB Sverige har haft sedan 1939.
Johan Hederstedt kommer från Nässjö och fyller i augusti 57 år. Han gjorde sin värnplikt vid Älvsborgs regemente, I 15 i Borås 1963, forsatte på Infanteriets kadett- och aspirantskola, InfKAS, och blev efter genomgången Krigsskola på Karlberg 1966 fänrik vid hemmaregementet I 15.
Sedan följde den vanliga utbildningen i armén med Militärhögskolans olika kurser inklusive aspiranttjänstgöring i de centrala staberna och trupptjänst på I 15 och Norra Smålands regemente, I 12 i Eksjö. Han var stabschef i FN-bataljonen på Cypern 1981 och bataljonschef i Libanonbataljonen 1988. Förutom fyra år som chef för försvarsstabens kvartermästaravdelning har hans tjänstgöring haft en internationell inriktning. Detta gällde även när han var brigadchef på Svea livgarde I 1 i Kungsängen 1988-93 och chef för västra arméfördelningen i Skövde 1993-96. Sedan blev han internationell operationsledare i Högkvarteret och 1997 rådgivare hos försvarsministern. Johan Hederstedt blev överste 1988, generalmajor 1996, generallöjtnant 1998 och blir general vid ÖB-tillträdet 1 juli 2000.
I skriften Internationalisera försvaret! har han beskrivit sina tankar om att Sverige kontinuerligt skall ha 2 000 befäl och soldater i missioner utomlands. Så har det inte blivit ännu, och med ett minskat värnpliktsuttag är det osäkert om det över huvud taget blir möjligt. I maj 1997 ledde Johan Hederstedt en PFF-övning i Tyskland med 1 900 officerare från 28 länder. PFF = Partnerskap för fred i NATO:s regi.

Varför blev då Johan Hederstedt ÖB?
- Försvarets huvuduppgift blir att delta i och kunna leda internationella operationer. Där passar hans karriär, erfarenheter och goda internationella kontakter, säger försvarsminister Björn von Sydow. Johan Hederstedt höll med sin försvarsminister i allt när han intervjuades i TV efter regeringsutnämningen den 4 april. Enda kritiken riktade han mot att det tog ett halvår att få i väg Kosovobataljonen förra året. Han sade också att han skapar bra anda, når samförstånd och kan driva igenom sin vilja.
Johan Hederstedt har fyra barn i tidigare äktenskap, och den äldsta sonen Peter är major på Livregementets husarer, K 3 i Karlsborg. Generalen lagar mat, tycker om vin och spelar som en halv miljon svenskar i dag golf.

Erik Lidén är redaktör i Svenska Dagbladet