Nr 3 2000 Årgång 111
Ledare: Ordning i kaos
Porträttet: Erik Lidén: En jord- och kustnära general
Reportage: Martin Arkel: Totalförsvar och säkerhetspolitik
Reportage: Martin Arkel: Nyheter på totalförsvarets hemsida
Reportage: Lars Wedin: Utvecklingen av den europeiska militära krishanteringsförmågan
Reportage: Eino Tubin: Sverige och NATO-motståndet
Reportage: Svante Werger: Minister för en eftermiddag
Reportage: Johan Lindgren, Jonny Fagerström:Världens bästa stridsvagn - Leopard
Reportage: Thomas E. Engevall: Visbykorvetten - världsledande inom det örlogsmarina området
Reportage: Bengt Andersson: Amfibiebrigaden
Reportage: Anders Linnér: Flygvapnets flaggskepp - JAS 39 Gripen
Litteratur: Nils Andrén: Militärgeografisk hembygdskunskap i ett strategiskt perspektiv
Reportage: Olof Santesson: Vad Högkvarteret försvarar
Reportage: Nils Andrén: Frågetecken inför försvarets förändring
Reportage: Carl Johan Ljungberg: USA:s roll efter Bill Clinton
Debatt: Carl Björeman, Helge Gard: "Det nya försvarets" achilleshälar
Litteratur: Stefan Forss: En patrullmans dagbok i bild
Debatt: Niklas Granholm: Armémuseum eller vaxkabinett?
Referat Olof Santesson: Försvar i omvandling
 Nr 4 - 2000 Utkommer i december 2000. Manusstopp 20 november 2000
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.