PORTRÄTTET  Bilder
Erik Lidén
En jord- och kustnära general

Att kustartilleriet till stor del försvinner ur både freds- och krigsorganisation och i en begränsad del återuppstår som amfibiebataljoner bekymrar många trogna kustartillerister. En av de trognaste är Bengt-Arne Johansson, i dag generallöjtnant och chef för grundorganisationsledningen i Högkvarteret vid Lidingövägen i Stockholm. De som på olika sätt lärt känna denne glade och spirituelle general kan bara beklaga att den sortens härförare som B-A Johansson representerar i dagens försvarsmakt inte växer på träd.
- Självklart tycker jag att det är fel att skrota modernt och dyrt fast och rörligt kustartilleri som har en viktig uppgift i alla former av försvar. Mina tankar går främst till Karinbatterierna och de sex Erstabatterierna, en Boforskonstruktion som norrmännen fortfarande uppgraderar, säger BA Johansson.

Född 1943 i Göteborg, en årgång som på många sätt förpliktar, har han via Försvarets läroverk i Uppsala gjort en snabb militär karriär. Sjökrigsskolan avverkades 1969 och högre kursen på Militärhögskolan, MHS, 1978-80. Att han var påtänkt för högre befattningar märktes redan 1981 då han som en av få kustartillerister under 1900-talet fick gå US Marine Corps & Staff College i USA. Överste blev B-A Johansson 1991, överste 1. gr 1994, generalmajor 1997 och generallöjtnant 1 juli 2000. Han efterträdde därvid Hans Berntsson, som vid årsskiftet blir ställföreträdande ÖB. Omorganisationen innebär en förstärkning av grundorganisationen, då
B-A Johansson i två år varit ställföreträdare i denna funktion. Säkerhetspolitiken av i dag försöker han påverka genom aktiv kontakt med övriga funktioner i Högkvarteret.
Bland andra befattningar som kustartillerigeneralen haft genom åren märks kompanichef på KA 3 i Fårösund, sjöop-off i Milostab Ö i Strängnäs, lärare i strategi och taktik vid MHS och KAS, kustartilleriets skjutskola. Han har också varit chef för operationssektion 1 i försvarsstaben och chef för KA 2 i Karlskrona 1991-94. I den nya högkvartersorganisationen var han ställföreträdande chef i Marinledningen och Operationsledningen 1994-98. Som de flesta jordnära militära chefer upplevde han de tre regementschefsåren i Karlskrona som de lyckligaste i karriären, kontakt med alla från värnpliktiga till civila jordägare av betydelse för skjutfält m m.
B-A Johansson är ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet och hängiven frimurare. Han är också tillsammans med Gustaf Welin högste aktive officer i Hvita Korset. Historia och segling är två viktiga fritidsintressen, men en god historia i glada vänners lag på puben visar också hans öppenhet. Familjen består av hustru och tre vuxna barn.

Erik Lidén är journalist i SvD och ledamot av AFF-styrelsen