Nr 4 2000 Årgång 111
Ledare: Vilken uppgift har det militära försvaret?
Porträttet: Erik Lidén: Danskättad general gör raketkarriär
Reportage: Eino Tubin: Konsten att vara på plats
Debatt: Johan Engström: Muséet är inte färdigt
Debatt: Niklas Granholm: Kritiken kvarstår
Reportage: Bo Hugemark: Kriser i Sveriges närområde
Litteratur: Nils Andrén: Säkerhetspolitisk nutidshistoria
Litteratur: Erik Lidén: Oäktingen, inte bara en horunge
Reportage: Olof Santesson: Med soldater för EU
Reportage: Stefan Hedlund: Spelar Ryssland längre någon roll?
Referat: Olof Santesson: Det nya slagfältet
Referat: Olof Santesson: I farstun till NATO-huset
Referat: C-G Hammarskjöld: Pax Futura 25-26 oktober
Reportage: Nils Andrén: Sverige inför halvåret som ordförandeland i EU
 Nr 1 - 2001 Utkommer i mars 2001. Manusstopp februari
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.