Nr 1 2001 Årgång 112
Ledare: Äntligen klartext i säkerhetspolitiken?
Porträttet: Erik Lidén: Mats Nilsson - rekordung chef för "Flygvapnet"
Reportage: Olof Santesson: En soldatens frälsningslära
Per Olov Nilsson: Rysslands svar på tidens säkerhetsutmaningar
Carl Johan Ljungberg: Världshandeln och nationers sårbarhet
Eino Tubin: Vad ska stå på sockeln?
Litteratur: C-G Hammarskjöld: Från af Chapman till Drottning Victoria
Reportage: Nils Andrén: En kasern, ett regemente och en svunnen försvarsepok
Reportage: Jan Hallenberg: USA:s utrikespolitik under George W. Bush
Referat: Bo Hugemark: Sälen-konferens med säkerhetspolitisk tyngdpunkt
Debatt Helge Löfstedt: Markstridskrafternas förmåga
Debatt Olof Santesson: Sluta med att misstänkliggöra alla kritiker!
Referat: C-G Hammarskjöld: Europeisk krishantering och svenskt försvar
 Nr 1 - 2001 Utkommer i mars 2001. Manusstopp februari
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.