PORTRÄTTET  Bilder

Erik Lidén:

Mats Nilsson - rekordung chef för "Flygvapnet"

När Kent Harrskog 1998 som siste riktige flygvapenchef lämnade chefsposten efterträddes han av Jan Jonsson, då 45-årig generalmajor och i dag 48-årig rekordung generallöjtnant och chef för den operativa insatsledningen. Den nya befattningen generalinspektör i de tre gamla försvarsgrenarna skapades 1 juli 1998 och sedan 1 juli förra året är nu 44-årige Mats Nilsson ny GI och rekordung generalmajor.

Vem är då Mats Nilsson?
Han började sitt flygarliv på F 17 i Ronneby 1979 efter två år på Ljungbyhed. Född i Västerås i december 1956 hann Mats Nilsson aldrig tjänstgöra på gamla F 1 på Hässlö, en flygflottilj som dåvarande CFV Sven-Olof Olson tvingades lägga ned 1983. Redan som treåring blev han nämligen genom föräldrarnas flyttning skåning och tog 1976 studenten på Katedralskolan i Lund.
Det blev F 17 och flottiljen i Kallinge norr om staden som tog hann om den unge löjtnantens Viggeninskolning. Redan 1982 väntade nio år som provflygare i Linköping på Försvarets Materielverks anläggningar på ärorika Malmslätt. FMV:Prov vidareutvecklade Viggen och tog 1988 över JAS 39 Gripen, som Mats Nilsson tidigt stiftade bekantskap med.
Militärhögskolans obligatoriska allmänna kurs kom 1983-84 och den unge kaptenens framgångar belönades med testpilotskolning i USA vid US Navy Test Pilot School 1984-85 med erfarenheter som kom väl till pass på Malmslätt. 35 olika flygplanstyper, svenska och utländska, har han hunnit testa under olika flygtimmar i flygkarriären.
- Och det innebär att jag verkligen flugit dem, säger generalen som nu är influgen på JAS 39 Gripen vid 2. div F 10 i Ängelholm, där han också bedriver sin flygträning.

Högre kursen på MHS väntade 1991-93 och överstelöjtnant mst blev Mats Nilsson 1994, endast 37 år gammal. Bara ett år senare kom överstegraden och få överstar om ens någon i modern tid har blivit överste vid 38 års ålder i svenska försvarsmakten. Han tjänstgjorde då vid F 16 i Uppsala, först som flygchef sedan 1997-99 som flottiljchef. Högkvarterets planering tog honom till sig innan han 1 juli förra året tog över GI-stolen i Uppsala.
Yttersta ansvaret för att 204 JAS-plan används på ett optimalt sätt åligger nu den unge generalen, detta trots ÖB-analyser om att behovet i nuvarande lugna hotbild endast är 60-80 moderna stridsflygplan.

- Jag fullföljer den stabsuppbyggnad som inleddes av Jan Jonsson i Uppsala, även om namnet nu är Flygtaktiskt kommando, säger Mats Nilsson. Flygvapnet fortsätter att utvecklas även i mindre försvarsramar och högsta prioritet har fortfarande pilotutbildningen och åtgärder för att kunna behålla dessa dyrbara officerare i försvaret.
- Jag är fullt medveten om att vi nu arbetar i en ny struktur med helt andra krav än när Riksdagen tog JAS-beslutet. Om vi med det kontrakt som i dag reglerar levereranstakten för de nya planen kan sälja vidare på export åt Saab är jag nöjd. Än viktigare är människan i försvarssystemet där underrättelser och intelligenta lösningar är klart mer avgörande än för bara fem år sedan, säger Mats Nilsson

Mats Nilsson är också sedan 1987 adjutant hos Konungen, ett uppdrag som trappas ned efter generalsutnämningen. Han är gift med Anna, sjuksköterska, och har två barn, 15 och nio år gamla. Skidentusiast och friluftsliv, men ännu står inte golf på fritidslistan.
- Det blir det först när både Anna och jag samtidigt har tid för denna trevliga men tidskrävande sport.

Erik Lidén är frilansjournalist