Nr 2 - 2001 Årgång 112
Ledare: Nu testas vår truppberedskap
Porträttet: Bo Hugemark: Säkerhetspolitikens Grand Old Man - still going strong
Reportage: Anders Ahliny: Underrättelsetjänst vid internationella insatser
Marie-Louise Hallström: Nya hot - nya regelverk?
Litteratur: Olof Santesson: Om vi hade gått in i NATO 1970
Reportage: Magnus Haglund: Försvarsgrenarna och de internationella uppgifterna
Reportage: Olof Santesson: NATO någorlunda frikänd
Reportage: Bertil Johansson: Att ingripa tidigt i konflikter - bara en önskedröm?
Litteratur: Nils Andrén: En diplomats närbild av NATO
Referat: Olof Santesson: ÖB vill inte ge upp sin omavvägning
Reportage: Martin Arkel: Läget fortsatt lugnt anser Försvars-beredningen
Reportage: Azra Pecanin, Örjan Sturesjö: Montenegro: Skilsmässa eller tvångsäktenskap?
Referat: Erik Lidén: Bra debatt på Pax Nordica
 Nr 3 - 2001 Utkommer i oktober 2001. Manusstopp 27 augusti
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.