Nr 3 - 2001 Årgång 112
Ledare: Summan av hot - Försvaret - ett särintresse?
Porträttet: Svante Werger: Småländsk (s)lugger som vägrar förlora
Reportage: Eino Tubin: Ska vi ta från militären?
Reportage: Kjell Nordström: Kan EU hantera kriser?
Reportage: Olof Santesson: Fienden i cyberrymden
Reportage: Erik Berglund: Visioner bortom 2020
Debatt: Jarl Ellsén: Är personalen fortfarande försvarsmaktens viktigaste resurs?
Reportage: Marie-Louise Hallström: Slovenien - på tröskeln till EU och NATO
Reportage: Tommy Jeppsson: En ny säkerhetsbild och nya/gamla hot
Debatt: Tommy Åkesson: Vem har behoven - försvarsgrenarna eller de behövande?
Debatt: Magnus Haglund: Framtida nationella och internationella uppgifter
Debatt: Nils Andrén: Missilförsvar - hot eller skydd? 
Litteratur: Olof Santesson: Krig, fred och myter
Litteratur: Nils Andrén: Lektioner i historia, krig och statskonst
 Nr 4 - 2001 Utkommer i december 2001. Manusstopp 1 november
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.