Nr 4 - 2001 Årgång 112
Ledare: Balanserad syn på terrorn
Porträttet: Erik Lidén: Ulf Rubarth, AFF:s nye generalsekreterare
Litteratur: Olof Santesson: Koivisto vid fronten
Reportage: Jan Leijonhielm: Ryssland och terrorismen
Reportage: Stefan Hedlund: Militär intervention - och sedan?
Litteratur: Carl Johan Ljungberg: Ny studie belyser ryska Porkala-basens uppgifter
Debatt: Martin Arkel: När osäkerheten knackar på
Reportage: Bo Hugemark: NATO-utvidgningen efter den 11 september
Reportage: Tadeusz Rawa: Litauen-Vitryssland: Bättre kontroll av en svår gräns
Debatt: Eino Tubin: Ett gränsskydd mot de nya hoten?
Debatt: Magnus Haglund: Ett nytt totalförsvar - behov av ny ledningsmodell
Debatt: Bo Hugemark: Främmande ubåtar - eviga följeslagare?
Referat: Birger Jägtoft: Överbefälhavaren i Kalmar
Notiser
 Nr 1 - 2002 Utkommer i mars 2002. Manusstopp 1 februari
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.