Nr 1 - 2002 Årgång 113
  Tidningen som acrobat-fil (1,0 mb) 
Ledare: Kris i Försvarsmakten?
Porträttet: Erik Lidén: Marinens nye generalinspektör
Litteratur: Olof Santesson: Ubåtstankar utan slut
Reportage: Erik Lidén: Åter till Polen efter 300 år
Reportage: Eino Tubin: Vad har Norge gjort för ont?
Reportage: Olof Santesson: USA i 2000-talets krig
Reportage: Clive Jones: Öga för öga leder till blindhet
Referat: Olof Santesson: Finland, Sverige och säkerheten
Referat: Kjell Nordström: Homeland Security
Referat: Bo Hugemark: Ryska gåtor
Referat: Nils-Eric Sandberg: Tänk om USA flyttar från Europa
Porträttet: Bo Hugemark: Världen tränger sig på
Litteratur: Bengt Selander: "Ett enda misstag kan förmörka all föregående gloire"
Debatt: Per Sjöswärd: Samarbete militär/polis, varför inte?
 Nr 2 - 2002 utkommer 27 maj 2002 - manusstopp 17 april
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.