Erik Lidén:
Marinens nye generalinspektör
Bild

Förnyelsen av Försvarsmakten innebär under några år en snabb omsättning av chefer på alla nivåer. När amiralen Torsten Lindh i höstas med pension lämnade posten som generalinspektör för Marinen, tillika chef för det Marintaktiska kommandot, MTK, i Berga på Södertörn, efterträddes han av 48-årige Jörgen Ericsson, som då under knappt två år hade varit chef för 3. ytstridsflottiljen.
Ericsson utnämndes av regeringen till konteramiral.

Jörgen Ericsson föddes den 25 november 1953 i Falun och fyller alltså 50 år i höst. Hans sjöofficerskarriär slutar troligen inte på MTK utan högre befattningar lär vänta i Högkvarteret på Lidingövägen inom tre-fyra år. Den utredning som överste 1 gr Björn Andersson leder om försvargrenarnas TK i Enköping, Uppsala och Berga kan också illa kvickt förändra hela ledningsorganisationen med nya stationeringar som följd.
Jörgen Ericsson började på Kungl Sjökrigsskolan 1972, då placerad i Näsby Park norr om Stockholm. Han har genomgått traditionell skolutbildning med inriktning mot överste/kommendörsbefattningar. Dessutom har han tillbringat ett år vid US Naval Command College 1994-95 i USA. Så sent som år 2000 blev det Försvarshögskolans chefskurs på Solbacka i Sörmland.
Bland de befattningar som amiralen hittills har haft i Försvarsmakten märks tjänstgöring till sjöss på jagare, torpedbåtar och robotbåtar. Han var 1990-92 flaggadjutant i Kustflottans stab med ansvar för de operativa insatserna, till exempel ubåtsjakt. Han har sysslat med beredskap och planering i gamla Försvarsstaben och i nya Högkvarteret.
Som officer och chef är han uppskattad, med en beslutsamhet kombinerat med ansvar och humor i kontakten med underlydande. Under perioden 1993-2001 var han också adjutant hos Konungen, vilket lett till en del utländska medaljer vid statsbesök och HM Konungens medalj i 8:e storleken med serafimerordens band.

Jörgen Ericsson är ledamot i både Kungl Örlogsmannasällskapet och Kungl Krigsvetenskapsakademien. Hans stora fritidsintressen är utförsåkning och golf. Han är sedan 1981 gift med Malin, född Lennmor, och har två barn, Caroline, 18 år, och Anders, 15 år.
- Att leda en krympande marin och samtidigt bevaka att modern materiel tillförs och ger utbildning och övningar är en grannlaga uppgift för mig, säger Jörgen Ericsson, som håller på att bli varm i kläderna ute på Berga, klassiska övningsvatten i många decennier för den svenska örlogsflottan.
- Försvarets omstrukturering väcker många frågor om uppgifter och innehåll. Just nu prioriteras internationell tjänst i säkerhetspolitiken med riksdagens beslut som vägledande. Vi får se hur det blir framöver med hotbilder och världsutveckling, inte minst vet vi väldigt lite om Rysslands framtida utveckling.

Erik Lidén är frilansjournalist