Nr 2 - 2002 Årgång 113
  Tidningen som acrobat-fil (1,0 mb) 
Ledare: Var skall vi försvara Sverige?
Porträttet: Erik Lidén: Ann-Louise Eksborg, chef för ny försvarsmyndighet
Reportage: Magnus Norell: Att bekämpa terrorism
Reportage: Olof Santesson: Kanske inte humanare krig
Reportage: Lars Wallin: Stöd till baltisk försvarsuppbyggnad - ett svenskt intresse
Reportage: Christer Ekelund: Är en lösning på Cypernfrågan på väg?
Referat: Olof Kleberg: Pessimism om den amerikanska kampen mot terrorism
Debatt: Magnus Haglund: Några funderingar kring ubåtar och annat
Debatt: Claës Skoglund: En ubåtsjakt på Västkusten
Referat: Olof Santesson: Ny officerstyp måste växa fram
Litteratur: Carl Johan Ljungberg: Nya dokument avslöjar kalla krigsstrategier
Referat: Olof Santesson: Värnpliktens vitala vänner
Referat: Bertil Johansson: Att leda ett modernt krig
Debatt: Eino Tubin: Försvarlig förvirring
Litteratur: Olof Santesson: Militärhistorisk läsebok
Referat: Olof Santesson: I väntan på Demo 05
Debatt: Kersti Håkansson: Statens legitimitetskris - ett terrorhot?
 Nr 3 - 2002 utkommer 2 okt 2002 - manusstopp 28 aug
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.