Nr 3 - 2002 Årgång 113
  Tidningen som acrobat-fil (1,0 mb) 
Ledare: Vart tar pengarna vägen?
Porträttet: Bo Hugemark: En civil chef för Försvarshögskolan?
Intervju: Olof Santesson: Hon önskar mer av försvarsdebatt
Referat: Allmänna Försvarsföreningens årsstämma 2002
Referat: Ingemar Dörfer: Fyra myter om missilförsvaret
Referat: Daniel Brolén: Ukraina - Europas "sjuke man"?
Referat: Svante Werger: Samverkan med förhinder?
Referat: Erik Löfgren: Ny syn på krisberedskap
Referat: Mike Winnerstig: Dominans och prevention?
Referat: Martin Lundmark: Från svensk försvarsindustri till global nätverksnärvaro
Referat: Stefan Hedlund: Gäller folkrätten verkligen även för Ryssland?
Referat: Bo Hugemark: Två jobb att avsluta
Referat: Hodder Stjernswärd: Afghanistan - upprensningen
Referat: Stefan Ring: USA vs Irak - trovärdigt hot?
Referat: Föreningsnytt
 Nr 4 - 2002 utkommer i början av december 2002 - manusstopp 30 oktober
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer per år