Nr 4 - 2002 Årgång 113
  Tidningen som acrobat-fil (1,0 mb) 
Ledare: I den bästa av världar
Porträttet: Erik Lidén: Okänd försvarsminister - garvad politiker
Referat: Håkan Söderlindh: Från Kustbefästningar till amfibiekår
Referat: Olof Santesson: Preventivkrig ifrågasatt
Referat: Lars Höstbeck: Rymden - platsen för framtida kraftmätningar
Referat: Olof Santesson: Ett utsatt Stockholm
Referat: Eino Tubin: Islamistisk backlash eller nya möjligheter?
Litteratur: Tor Larsson: Mönstergossens brokiga förflutna
Litteratur: Göran Tode: En svensk militärstrategisk doktrin
Referat: Olof Santesson: Med sikte på allvarliga kriser
Referat: Nils Andrén: År 2002 - tre paradigmskiften
Förbundsnytt: Ulrika Peterson: Pax Baltica 2002
Debatt: Ingemar Dörfer: Vilseledande om den amerikanska administrationen
Insändare: Ingemar Olofsson: F10:s nedläggning
Insändare: Lars G:son Åkerman: Stackars Zjukov
 Nr 1 - 2003 utkommer i mars 2003 - manusstopp 5 februari
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer per år