Nr 3 - 2003 Årgång 114
  Tidningen som acrobat-fil (1,0 mb)
Ledare: Två elfte september
Porträttet: Lars Bratt: Överstelöjtnant Jonas Hedberg 100 år
Debatt: Olof Santesson: Ett försvar som klarar väpnad strid
Litteratur: Nils Andrén: Våra ögon och öron i världen
Referat: Fredrik Hassel: Dags att lägga totalförsvaret i byrålådan
Litteratur: Olof Santesson: Två som kämpade för friheten
Referat: Claes Sundin: CIMI – en mässa i tiden
Litteratur: Olof Santesson: Förbandschefer i digert bildgalleri
Debatt: Gunnar Hökmark: Ständiga utmaningar
Debatt: Magnus Haglund: Försvarets högsta ledning – Ett alternativ
Referat: Azra Pecanin och Örjan Sturesjö: Het sommar i Kosovo
Referat: Stefan Hedlund: KGB mot oligarkerna: Vem slår vem?
Referat: Sten Munck af Rosenschöld och Olle Broman: Baltic Defence College
Litteratur: Erik Lidén: En annorlunda kursbok
Referat: Stefan Forsell: En supermakt använder musklerna
Referat: Erik Lidén: Irak-kriget i invandrartäta skolor
   
 Nr 4 - 2003 utkommer i december 2003 - manusstopp 6 november
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer per år