Nr 1 - 2004 Årgång 115
  Tidningen som acrobat-fil (0,9 mb)
Ledare: Från ett stålbad mot härdsmälta
Porträttet: Stefan Forss: Harry Järv – krigare och kämpande humanist
Referat: Markku Björkman: Europeisk militär insatsstyrka tar form
Referat: Eino Tubin: Europa eller ökenvandring
Litteratur: Olof Santesson: Scener ur USA:s gryning
Referat: Lars-Göran Emanuelson: Samverkansområde Ekonomisk Säkerhet
Referat: Azra Pecanin och Örjan Sturesjö: Politiskt kaos i Serbien
Debatt: Helge Gard: Stoppa industriella skrytprojekt
Debatt: Stefan Hedlund: Ryssland åter ett normalt samhälle?
Debatt: Göran Lindmark och Göran Stütz: Okunskap bidrar till kris i försvarsfrågan
Referat: Jan Kallberg: Terrorism – på måfå eller ren Clausewitz?
Referat: Bo Hugemark: Om kriser i världen och i försvaret
Referat: Olof Santesson: Med tonvikt på IT-säkerhet
Debatt: Arvid Cronenberg: Kaiser Wilhelm och ÖB-ämbetet
   
 Nr 2 - 2004 utkommer i maj 2004 - manusstopp 22 april 2004
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer per år