Nr 2 - 2004 Årgång 115
 

Tidningen som acrobat-fil (0,9 mb) 
Ledare: Något har hänt!
Porträttet: Erik Lidén: Nye ÖB kräver besked om åtgärder mot terrorism
Referat: Staffan Heimerson: Bittra citroner
Litteratur: Bo Hugemark: En film om orsaken till Nordens frihet
Referat: Ossian Grahn: Kriget i östra Kongo
Referat: Lars Wedin: En säkerhetsstrategi för EU – och Sverige
Referat: Olof Santesson: Tjäna på RAKEL för blått samband
Föreningsnytt: aff:s Länskonferens och årstämma
Debatt: Petter Wulff: Anpassning till vad?
Referat: Eino Tubin: Lös upp låsningarna!
Debatt: Jan Linder: Alliansfriheten har tjänat oss illa
Debatt: Karin Måwe: Ny strategi mot farliga ämnen
Debatt: Andres Muld: Teknisk infrastruktur
Litteratur: Nils Andrén: Om ständiga och återfunna grannar vid Östersjön
Debatt: Olof Santesson: Skapa förbanden som fyller måttet
Debatt: Nicola Clase: Danmark: Från fotnotsland till ambitiös allierad
Debatt: Stefan Forsell: Iran och ”The Greater Middle East”
   
 Nr 3 - 2004 utkommer i början av oktober 2004 - manusstopp 27 aug 2004
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer per år