Ledare:

Solidaritet med förhinder                                                                                 4

Porträttet:

Erik Lidén: Tony Stigsson – Försvarsmaktens nye operative chef                 5

Debatt:

Jan von Konow: Försvaret snart bara generaler
och amiraler
                                                                                                     6
Jarl Lundgren: Om allmän värnplikt och
övergrepp i Irak
                                                                                                8
Spyros Karaloides: Annan-planen skulle ha premierat ockupanten             10
Tommy Jeppsson och Johan Wiktorin: Det utsatta insatsförsvaret             12

Tommy Jeppsson: Samordna maktmedlen!                                                14
Olof Santesson: En uttunnad supermakt                                                      16

Debatt:

Peter Larsson: Försvarsindustrins dolda värden                                          18

Marcus Mohlin: Privata militära företag                                                         20
Helén Jarlsvik: Säkerhet och beredskap inom EU                                        23

Nils Andrén in memoriam                                                                              26

Litteratur:

Nils Andrén: Att resa väcker läslust                                                               26
Bo Hugemark: En mångfacetterad bild av Kaliningrad                                 28
Wilhelm Unge: The slam dunk case som blev en slamkrypare                   30

Stefan Hedlund: Kremlkramarna och säkerhetspolitiken                              33

 

Framsidan:

En av svenska soldater byggd lekplats i Bosnien invigs 1998.
Svensk trupp är omvittnat skicklig i fredsbevarande insatser. Men Försvarsmaktens uppgift är främst väpnad strid. Klarar den det? Och vad handlar det om för slags operationer?

Foto: Försvarets Bildbyrå/Kristofer K S Sandberg

 

Läs:

Terrordåden i Ryssland har ironiskt nog lett till att omvärldens kritik mot den ryska politiken ökat. Men det borde ha skett för länge sedan, hävdar Stefan Hedlund. Att Ryssland gått mot ett alltmer auktoritärt styre har varit tydligt för dem som velat se. Sid. 33.

Foto: Pressens Bild/Sven-Erik Sjöberg