Vårt Försvar Nr 4-2004

Ledare:

En kringränd ÖB                                                                                                            4

Porträtt 1:

Bo Hugemark: Ny chef för Utrikespolitiska Institutet                                                      5

Porträtt 2:

Bo Hugemark: Belönad krigare                                                                                      7

Tommy Jeppsson: Finland försvarar fortfarande territoriet                                           8
Bo Hugemark: Om kriget ändå kommer                                                                     12

Referat:

Olof Santesson: Försvar utan vägval                                                                          14

Litteratur:

Olof Kronvall: Från sovjetberoende till västgemenskap                                              16

Debatt:

Magnus Haglund: Ett modernt insatsförsvar?                                                             18

Referat:

Erik Lidén: Säkerhetspolitik i fokus                                                                              20

Per-Erik Westman: Transporter – en del av krisberedskapen                                    22
Mike Winnerstig: USA, Europa och säkerhetspolitiken efter presidentvalet                24

Debatt:

Jan Linder: Hemvärnet problematiskt som territorialförsvar                                       27

Jan Leijonhielm: Ryssland efter Beslan                                                                      30
Nini Engstrand: Försvarsbeslutet och de frivilliga försvarsorganisationerna              32

 

 


Framsidan:

Soldater från Björneborgs brigad.

Finlands president har sagt att svenskarna låter grannarna ta hand om försvaret.

Jämförelse mellan finländsk och svensk säkerhets- och försvarspolitik sid. 5 och sid. 8.

De drastiska nedskärningarna av det svenska försvaret är ett huvudtema i detta nummer.

Foto: Finska Försvarsmakten

 

 

Läs:

George W. Bush har fått mandat för att fortsätta sin utrikespolitik.

Det finns ändå chanser för ökad samsyn med Europa. Men det beror också på hur européerna agerar, sid. 24.

Foto: DoD/R. Ward