Vårt Försvar Nr 1 - 2005

Ledare:

Oväntade kriser och självklara principer                                                                   4

Porträttet:

Erik Lidén: Två unga chefer i Kosovo                                                                       5

Debatt:

Jan von Konow: Har man förskingrat vårt militära kulturarv?                                   6

Litteratur:

Olof Santesson: Vi får inte nöja oss med enkla lösningar                                        9

Debatt:

Kim Akerman: Vilken blir nästa osannolika händelse?                                           12

Sune Ullestad: Hemvärnet – viktig resurs mot alla hot                                           14
Jakob Hedenskog: Vart går Ukraina efter Orangea revolutionen?                          18

Debatt:

Stefan Hedlund: När lögnen kom till makten                                                           22

Litteratur:

Kerstin Castenfors: De militära systemen lockar till sig inkompetensen               25

Olof Santesson: Pressad USA-militär stretar på vansklig stråt                             28

Referat:

Bo Hugemark: Konferens om katastrofer och kriser                                              31
Erik Lidén: Rekord i Pax Nordica                                                                            34


Framsidan:

Tanja Westerblom vid ett av värnen uppe på relästationen C2 i Kosovo.

Kommer försvarets resurser att räcka till för våra internationella engagemang?

Och hur påverkas den kvinnliga rekryteringen av utbildningsstopp och nedläggningar?

Foto: Försvarets Bildbyrå/Andreas Karlsson

Läs:

Demokrati och anständighet segrade i det ukrainska presidentvalet. President Putin och en del västeuropeiska ledare har fått problem. Sid. 18.

Foto: Pressens Bild/Maxim Marmur

-->