Erik Lidén:

Två unga chefer i Kosovo

Bekymrade för framtiden

 

Brigadgeneral Anders Brännström och överste Karl Engelbrektson, 48 respektive 43 år gamla, har återvänt till arméledning och Högkvarteret efter brigad- och bataljonschefskap i Kosovo 2003/2004. Bägge är övertygade om att Sverige fortsätter med internationella uppdrag, men att försvaret behöver större och modernare resurser för att lösa svåra konflikter och problem utomlands.

   Vi vet bägge hur allvarligt det var i Kosovo den 17 mars 2004, då den svenska bataljonen plötsligt mötte väpnat motstånd, säger Anders Brännström. Vi var tvungna att öppna eld, och en lastbil med chaufför på väg in i våra ställningar stoppades först sedan chauffören dödats av en svensk kula. Krisen avklingade men visade tydligt hur labilt det är i olika konflikthärdar. Kosovoalbaner och serber kan utan förvarning bekämpa varandra. Sverige fick med all rätt positiv kritik för snabba och lämpliga insatser. Jag rekommenderar rapporten Collaps in Kosovo, utgiven av ICG, International Crisis Group.

 

Karl Engelbrektson är i dag projektledare för internationell bemanning av snabbinsatsstyrkor, krav och åtgärder inför starten 1 januari 2008.

   Vi måste ha hög beredskap, inte minst i den battlegroup som EU vill att Sverige, Finland, Norge och i viss mån Estland skall sätta upp, säger Karl Engelbrektson. Sverige har lovat att ställa 1 100 man till EU:s förfogande, de övriga nationerna betydligt färre. Inom fem dygn skall en mindre styrka vara på plats, huvuddelen efter tio dygn. Aktionsradien från Bryssel skall fram till 2010 vara 600 mil, sedan 1 000 mil. De värnpliktiga utbildas i 3x6 månader och ställs sedan i beredskap.

 

Strategiska transporter på långa avstånd kräver särskild utrustning, det räcker inte med Herculesplan. Både sjö- och järnvägstransporter måste också utvecklas och användas för att snabbt få stora materielresurser på plats. Detta kräver insatser både i Högkvarteret och i Rosenbad, ekonomiska resurser måste omfördelas.

 

De två Kosovocheferna är bekymrade över det ringa intresset säkerhets- och försvarspolitiken möter både i den allmänna opinionen och i riksdag och regering.

   Försvarsfrågor var för 15-20 år sedan en självklar partiledarfråga efter beredning i de politiska partierna. Så är det inte i dag, vilket jag beklagar, säger Anders Brännström. Nu gäller det att samla krafterna till kommande EU-uppdrag. Vi får då inte glömma att vi redan i dag har 700 svenska officerare och värnpliktiga i tjänst utomlands, vilka alla förtjänar uppmärksamhet och stöd från hemlandet.

 

Anders Brännström var en av tolv överstar som den 5 februari 2002 kritiserade dagens inriktning av försvarspolitiken i en rapport från Kungliga Krigsvetenskaps­akademien. Kritiken ledde till en av få reella offentliga debatter om försvaret, men några större ändringar av fattade beslut medförde inte översteartikeln.

 

Anders Brännström har under sin chefskarriär bland annat varit chef för Jämtlands fältjägare, I 5, i Östersund, ett regemente som han med saknad nu ser gå i graven under 2005/2006. Samma öde drabbar i år Gotlands regemente, P 18, i Visby. P 18:s sista brigadchef blev Karl Engelbrektson som också fick förtroendet att sätta upp en välutbildad Kosovobataljon 2003.

 

Erik Lidén är frilansjournalist och styrelsemedlem i aff

Anders Brännström

Son till biskop Olaus Brännström och hustru Gerda.

Familj: hustru Christin och tre barn 2-12 år.

Karriär: 1973 hemvärnsrekryt, 1979 löjtnant I 19, 1986 major, 1995 övlt, 1998 överste I 5 och 2003 brigadgeneral Ett flertal internationella kurser 1992-95 var han chef för markop i Milo ÖN (N) 1998 chef för I 5 2000 bataljonschef i Kosovo 2003 chef för multinationella brigaden i Kosovo 2004 chef för Armétaktiska kommandot i Uppsala.

Fritid: Idrott, hedersledamot Norrlands nation i Uppsala, sommarhus på Gotland, familjen och pappan i Uppsala.

Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

 

Karl Engelbrektson

Familj: hustru Sofi och två söner 3-7 år.

Karriär: 1981 offasp I 17, 1984 löjtnant, 1998 major, 2000 övlt och 2003 överste Internationella kurser i Genève 1997 MUST, 1998 FöD avd för säkerhetspolitik, 1998 HKV, utbildningsavdelning, 2000 chef för internationell bemanningssektion, 2001 bataljonschef P 18, 2003 bataljonschef Kosovo, 2004 tf chef MDG, Militärdistrikt Gotland, 2005 ansvarig för EU battlegroup.

Fritid: Sommarhus Gotland, idrott, golf och segling och familjen.

Foton: Erik Lidén