Vårt Försvar Nummer 2 - 2005

Ledare:

Öppen blick och vaksamt öga                                                                                       4

Porträttet:

Erik Lidén: General som skär ned                                                                               5

Ingmar Oldberg: Moldova byter sida                                                                            6

Referat:

Erik Lidén: Pax Nordica                                                                                               9

Göran Grönberg: EU Battle Group                                                                            10
Eino Tubin: Vad hände under ockupationen?                                                            12

Litteratur:

Olof Santesson: Närvarande vid födelsen                                                                 15

Referat:

Olof Santesson: För en ökad roll i fredsoperationer                                                  18

Nils-Eric Sandberg: Tsushima – När Ryssland sänkte japaner i Nordsjön              21
Einar Lyth: Ledarskap i kris?                                                                                      23

Referat:

Olof Santesson: Värnplikten har kvar många trogna vänner                                     25

Erik Cornell: Till den civiliserade militärstatens efterhistoria                                     27

Debatt:

Jan Linder: Vårt försvar år 2010                                                                                30

Referat:

Olof Santesson: Ominriktningen av försvaret: ”ganska katastrofalt resultat”           33

Föreningsnytt:

Ulf Rubarth: Länskonferens och årsstämma 2005                                                   35