Erik Lidén:

General som skär ned

 

Inför bantningen av det militära Högkvarteret vid Lidingövägen i Stockholm är det många som känner sig kallade att kvarstå i innehavda befattningar från major och uppåt eller att få erhålla någon av de vakantsatta som blir kvar efter omstruktureringen. En som är inblandad i Högkvarterets framtida organisation är dagens Chef för Högkvarteret generalmajoren Claes-Göran Fant som ofta deltar i debatter om det framtida militära försvaret. Han är också chef för Strategiledningen.

     För oss lite äldre i den militära organisationen är generalen om inte direkt en doldis, så i alla fall en relativt okänd 54-årig generalmajor, med en rekorderlig och hyggligt snabb karriär bakom sig. Vad framtiden innebär efter olika nya utnämningar skall vi låta vara osagt.

     Claes-Göran Fant föddes den 28 januari 1951 i Kungsbacka, och efter värnplikt på Göta luftvärnsregemente, Lv 6 i Göteborg följde officersexamen på Karlberg 1973. Efter trupptjänst på bland annat Lv 6 blev det 1981 ettårig stabskurs på Militärhögskolan och 1983 FN-tjänst. Han blev kapten 1976 och major 1982. Han var kompanichef på Lv 6 i två år fram till 1986, då Militärhögskolans tvååriga högre stabskurs följde.

     Han var också bataljonschef på Lv 6 under åren 1991-93 och blev överstelöjtnant 1991 och överste 1994. Utlandstjänst blev det 1993-94 som stabschef vid Initial Operations Planning Group i Wien och 2000 som elev vid Royal College of Defence Studies i Storbritannien.

     Efter att 1994-97 ha varit regementschef på Lv 6 blev Claes-Göran Fant chef för Försvarshögskolans ledarskapsinstitution och därefter avdelningschef i Högkvarteret. 1999 blev han chef för Strategiledningens utvecklingsavdelning och 2001 resp. 2004 stf resp. chef för Strategiledningen. Han befordrades till överste 1. gr 1996, brigadgeneral 2000 och generalmajor 2002.

     I den ibland alltför sällsynta försvarsdebatten har Claes-Göran Fant betonat det nya försvaret som successivt införs, vilket också innebär färre värnpliktiga och utbildningsstopp för blivande officerare.

 

För att kunna rekrytera soldater till internationella militära insatser, EU:s snabbinsatsstyrka med Battle Groups, önskar militärledningen med ÖB i spetsen att Pliktverket ser över uttagning och mönstring av värnpliktiga.

   Vi kommer att fråga unga tjejer och grabbar redan när de mönstrar om de är intresserade av internationella uppdrag. De som bejakar denna tanke skall utbildas och tränas i två terminer. Är kompetens och resultat enligt våra krav följer en tredje termin som är inriktad mot till exempel Battle Groups, säger Claes-Göran Fant.

 

Detta är ett led i ÖB:s inriktning mot en frivillig värnplikt som är omdiskuterad även i politiska kretsar. Pliktverket är tveksamt till denna nya form av uttagning och pekat på att lagen förutsätter att de bäst lämpade rekryteras, inte de som gärna vill göra militärtjänst.

     Försvarsminister Leni Björklund skall överväga lagändringar, men hon tycker att det borde vara möjligt att ta ut unga värnpliktiga som både är lämpliga och intresserade av internationell tjänst. Detta besked fick också Claes-Göran Fant efter en föredragning i försvarsdepartementet.

     Lagändring kan också bli aktuell så att värnpliktiga kan beordras att delta i internationella övningar - i dag krävs medgivande. Även detta tittar Claes-Göran Fant och hans stab på.

     Generalen har också en intensiv fritid med segling, golf, dykning och skidåkning på programmet. Familjen med hustru Eva och tre barn deltar i dessa övningar. Sedan 1996 är han ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

 

Erik Lidén är journalist och ledamot av aff-styrelsen

 

Foto: Försvarets Bildbyrå/Andreas Karlsson