Vårt Försvar nr 3 - 2005

Ledare:

Att spela Svarte Petter om Sveriges försvar                                                                             4

Porträttet:

Bo Hugemark: Ny befattning i Högkvarteret                                                                             5

Olof Santesson: Försvarsmakten i väntan på vägval                                                             6
Stefan Hedlund: Ryssland och väst: en helt ny säkerhetsordning                                       10

Referat:

Olof Santesson: Norsk-svenskt Antlantmöte om samarbete över Kölen                             13

Debatt:

Jan von Konow: Att lysa med lånta (= stulna) fjädrar                                                           16

Litteratur:

Kjell Nordström: Att resa sig ur askan                                                                                  17

Maria Oredsson: EU:s krishanteringsförmåga
– vad händer efter fördragsdebaclet?
                                                                                     18
Urban Schöön: EU:s militära operationer                                                                              20

Litteratur:

Petter Wulff: Den gäckande förvarningen                                                                             24

Petter Nilsson: Skydd, undsättning och vård                                                                        26
Per Olldén: Spridning av farliga ämnen                                                                                 28
Eli Göndör: Etik i det nya kriget                                                                                              30

Debatt:

Magnus Haglund: Vi behöver en ny nationell strategi                                                           32