Vårt Försvar nr 4 - 2005

Ledare:

Skölden och Svärdet                                                                                                        4

Porträttet:

Erik Lidén: Ständig kursetta leder nu armén                                                                  5

Eric Cornell: Nordkorea – den ständige eremiten                                                          6
Joakim Ekman: Medborgarnas och EU:s
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
                                                                    9
Bo Hugemark: Ryssland, demokratin och freden                                                        12

Debatt:

Lennart Palm: Hedlund dammar av den gamla rysskräcken                                       14
Stefan Hedlund svarar                                                                                                 15
Bengt O’Konor: Försvarspolitik då och nu                                                                  16
Jan Mörtberg: Jan von Konow förvränger verkligheten                                               18

Marie-Louise Hallström: Napoleon i fält                                                                      19
Fredrik Fors: Militär terrorismbekämpning                                                                   20

Referat:

Olof Santesson: Från köksborden rön om vart Ryssland går                                     22

Debatt:

Jan Linder: Beredskapsdepartement för framtiden                                                     25

Referat:

Olof Santesson: Att fatta beslut i stressituationer                                                        26

Litteratur:

Olof Santesson: När Norden fick sitt Pearl Harbor                                                      29

Föreningsnytt:

Erik Lidén: Pax Baltica samlade många deltagare
i Karlskrona
                                                                                                                    32
Birger Jägtoft: Rapport från Kalmar                                                                            33

Bengt-Ola Nilsson: Områdesvis samordning,
samverkan och information (OSI)
                                                                                  34

Litteratur:

Bertil Johansson: Mellersta Östern i storformat                                                         36