Erik Lidén:

Ständig kursetta leder nu armén

Att ett mopedbud under tidigt 70-tal på Kristianstadsbladets vaktmästeri drygt 30 år senare skulle bli arméns ledare i Sverige och ansvarig för det nya försvaret hemma och utomlands kunde nog inte ens Sverker Göranson själv föreställa sig.

     Född i Lund 1954 flyttade han tidigt med föräldrarna till Kristianstad. De var båda lärare och pappan blev rektor i militärstaden vid Helge å. Studentexamen på Österängsskolan 1973 följdes av tekniskt gymnasium i Hässleholm och intagning till Chalmers i Göteborg 1974. Men det militära ville annat, inryckning som plutonchefsvärnpliktig på P 6 i hemstaden i juni 1974, följdes av aspirantskola på P 1 i Enköping, därtill övertalad av kamrater, och sedan var Sverker Göranson fast i den militära yrkesrollen.

   Det har jag aldrig ångrat och nu finns det ingen anledning för mig att byta karriär med de spännande utmaningar som en chef i försvaret möts av i dag, säger den i somras utnämnde generalmajoren till vårt försvar. Att jag har trivts under de 31 år som har gått efter inryckningen på P 6 är odiskutabelt. Jag har fått förmånen att tjänstgöra i många viktiga befattningar, både i Sverige och utomlands.

 

Sverker Göranson pekar särskilt på Bosnien 1995, då han var stabschef i den nordiska bataljonen UNPROFOR efter massakern i Srebrenica.

   Människorna led och vi skulle hjälpa många under svåra omständigheter. Det var krävande både för befolkningen och de militära förbanden. Att leda människor när det tar emot är en utmaning som ger erfarenheter för hela livet. Nu vet jag mina gränser och vad jag kan klara av.

   Vi fick också ett verkligt test som förband och chefer när vi som första svenska förband skulle underställas NATO. Därmed bytte vi från blått till grönt och senare kamouflage på
alla fordon. Vi agerade i ett nytt område med fredsframtvingande mandat.

 

Erfarenheter från utbildningen på Karlberg 1975-77 och högre kursen på Militärhögskolan 1985-87 pekade tydligt ut en högre försvarskarriär, eftersom Sverker Göranson gick ut som etta på båda kurserna. Han har också haft förmånen att 1993-94 få gå högsta utbildningen i USA, på Fort Leavenworth i Kansas, där han var en av de främsta bland de utländska eleverna på amerikanska arméns chefs- och högre stabsskola.

   Vid skolan i Kansas finns sedan länge en Hall of Fame, till vilken jag nu har nominerats, då jag nått den högsta positionen inom svenska armén, vilket givetvis känns som en stor ära.

 

Familjen med hustru Ann och två i dag vuxna barn har vant sig att bo utomlands med pappa. Både i Kansas och 2000-2003 i Washington, när Sverker Göranson var arméattaché i USA, följde familjen med. I Washington gick barnen i Highschool.

   Vi upplevde 11 september 2001 på nära håll och märker än i dag hur påverkade amerikanerna är av denna terrorattack. De är helt enkelt livrädda. Sverige måste dessvärre också ha en beredskap mot terrordåd och jag har som expert i en aktuell utredning förordat att militära resurser skall kunna användas och stödja polisen i händelse av terrorattacker. Försvarsmakten har unika resurser, och vi kan förflytta dessa snabbt och verka på nya platser vid oväntade händelser.

 

Det svenska försvarets nya inriktning och minskade numerär sysselsätter dagligen Sverker Göransson.

   Mitt mål är att alla förband skall fungera både i Sverige och vid utländska insatser. 8 000-10 000 värnpliktiga måste utbildas i armén varje år för att vi skall kunna ha tre bataljoner i hög beredskap. Det krävs också påfyllning underifrån för att kunna rotera bataljonerna vid internationella uppdrag. De nyintagna soldaterna skall efter ett år kunna ersätta äldre kamrater som vid behov kan stå i beredskap några år efter fullgjord insats.

   Treterminsutbildning är en nyhet där de flesta värnpliktiga erbjuds ett kontrakt inför den tredje terminen. 2008 skall Sverige inom EU:s ram kunna sätta upp en stridsgrupp tillsammans med Finland, Norge och Estland.

 

Sverker Göranson understryker att tuff militär miljö kräver balans i livet, med fokus på yrkets och hemmets/familjens krav. Ingen modern ledare kan negligera detta. Själv besöker han ofta de kvarvarande arméförbanden och har regelbundna möten med yngre officerare i Stockholm.

   Det duger inte att leva vid skrivbordet. Det gäller att så ofta som möjligt möta verkligheten och soldaternas rätta miljö ute på fältet, se och lyssna och därmed ta intryck.

 

Erik Lidén är frilansjournalist, ledamot av aff-styrelsen


Sverker Göranson, 51 år.

Generalmajor, arméinspektör.

Född i Lund, uppväxt i Kristianstad

Familj: hustru Ann och två barn

Bor på Ekerö, sommarstuga i Skåne.

Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Fritid: motion, golf och husförbättring.

 


Foto: Försvarsmaktens hemsida