Vårt Försvar Nr 1 - 2006

Ledare:

Den enda vägen                                                                                          4

Porträttet:

Erik Lidén: Dubbelarbetande general fyller 50 år                                      5

Rolf Borggren: Framgångsfaktorer i motvind                                           6
Eino Tubin: Konsten att vinna kriget efter kriget                                       9

Debatt:

Kim Åkerman: En ledningsstruktur i obalans                                           12

Referat:

Bo Hugemark: Begränsad sikt i Sälen                                                    14

Debatt:

Claes-Göran Fant: Försvarsmakt i förändring                                        16

Referat:

Olof Santesson: Ta från förvaltning – ge till snabbinsatser                    20

Debatt:

Jan Linder: Vår oskarpa katastrofberedskap                                          22
Jan von Konow: Replik om generalstabstecknet                                   25

Stefan Hedlund: Bör USA lämna Irak?                                                   26

Litteratur:

Bertil Johansson: Volontären som blev general                                    29

Robert L. Larsson: Energin är Kremls nya maktmedel                         32

Föreningsnytt:

aff Länskonferens                                                                                     35
Kallelse till årsstämma aff                                                                        35