Nr 1 1998 Årgång 109
Ledare: Vems önsketänkande - vems inkompetens?
Porträttet: På uppdrag i Bagdad
Göran Wallén intervjuas av Bibi Häggström
Referat: Jean-Carlos Danckwardt: Försvarsmakten och samhället i fred
Debatt: Tor Lange: Batteri Djuramåsa räddat åt eftervärlden
  Helge Gard: Överbefälhavaren avvecklar existensförsvaret
Referat: C-G Hammarskjöld: Panta Rei - Allting flyter
Debatt: Jarl Ellsén: Går ÖB för burdust fram?
Referat: Åsa Frykberg: Stor spännvidd på 1997 års forskardagar
Nils Andrén: Blir ett större Europa ett säkrare Europa
  Christer Ekberg: En annorlunda hotbild i Östersjöregionen - organiserad brottslighet
Litteratur: Carl Johan Ljungberg: Finskt inbördeskrig i dagböckernas ljus
Nils Andrén: Det grymma brödrakriget - om hjältar och slaktare
  Lars Wedin: OSSE och monstret i Skrunda
  Hans Zettermark: Varför skulle NATO-utvidgning vara bra?
Referat: Bo Hugemark: Rykande aktuell Folk och Försvars-konferens i Sälen
Debatt: Arvid Cronenberg: Mindre lyckad uppvärdering av Herr Thörnell
  Liv Lindholm: Vårdslös hantering av frivilligförsvaret
 
 Nr 2/98 Utkommer i slutet av april - manusstopp 1 april