Nils Andrén:

Blir ett större Europa ett säkrare Europa?

Inför EU:s utvidgning ställs nya frågor, bl a säkerhetspolitiska. Blir ett större Europa ett säkrare Europa? Regeringen uppdrog för ett år sedan åt ambassadör Sverker Åström att närmare granska de säkerhetspolitiska konsekvenserna av EU-utvidgningen, inte bara för Sverige utan också för det övriga EU och för kandidatländerna. Uppdraget har verkställts med betänkandet Större Europa säkrare Europa. Betänkande av kommittén om EU:s utvidgning - säkerhetspolitiska konsekvenser (75 s. SOU 1997:143). Det är lättläst och läsvärt och inbjuder till både reflexioner och invändningar.