Nr 2 1998 Årgång 109
Ledare: Dags för klarspråk
Porträttet: Mångkunnig FHS-chef
Karlis Neretnieks porträtteras av Erik Lidén
Nils-Erik Sandberg: Vilket försvar behöver vi i framtiden?
Eino Tubin: Vad blir det efter värnplikten?
  Olof Santesson: Rysslands armé - problem för oss
Litteratur: Hans Zettermark: Idealism och biologisk krigföring - bara fiktion?
Referat: Jean-Carlos Danckwardt: Ett enat Skåne - Europas Säkerhet
Litteratur: Bengt Selander: Bildts omöjliga uppdrag
Nils Andrén: Tidningen och världen
  Kjell Nordström: Vardagen i fält 1939-1945
Debatt: Jan F T Mörtberg: Avvecklar Överbefälhavaren existensförsvaret?
Lars Bratt: För mycket flyg, för litet artilleri
  Lars Wedin: "Lägg ned fler regementen!"?
  Daniel Brolén: Slovakien - självvald isolering i det nya Centraleuropa
Lennart Svensson: Transitering och dåligt samvete
 
 Nr 3/98 Utkommer i början av juni - manusstopp 15 maj