Jean-Carlos Danckwardt:

Ett enat Skåne - Europas Säkerhet

  Östersjömakten Sverige blev på 1600-talet en europeisk stormakt. Westfaliska freden för 350 år sedan bekräftade den tidens svenska engagemang på kontinenten.

 Som refererades i VF 1/98 höll den 10 november 1997 Allmänna Försvarsföreningens Malmödel sitt sista möte före samgående med Kristianstadsdelen. Nu har den samlade Skåneavdelningen hållit sitt första möte.

AFF:s enade skåneavdelning konstituerades den 9 februari vid en sammankomst på Föreningssparbanken i Malmö. Vice VD och marknadsområdeschefen för bankens södra region Anders Rex hälsade de ca 70 deltagarna välkomna och orienterade om dagens bankvärld. Genom fusionen mellan Sparbanken och Föreningsbanken har en ny storbank bildats som väl matchar de tre andra storbankerna.
Därefter vidtog årsstämman för den sammanslagna "länsavdelningen" av AFF. Förhandlingarna leddes av valberedningens ordförande Sune Friström. Valberedningens förslag föredrogs av Jean-Carlos Danckwardt. Landshövding Bengt Holgersson valdes till ny ordförande med landstingsrådet Henrik Hammar som vice ordförande. I styrelsen invaldes sedan tio medlemmar från länets olika delar och organisationer.

Tankeväckande tillbakablick
Huvudpunkten i sammankomsten var föredraget av AFF:s ordförande professor Bo Huldt om "Europas säkerhet - Sveriges framtida roll". Han inledde med en intressant tillbakablick på Sveriges säkerhetspolitiska läge. Sverige var efter 1621 Europas nya stormakt. 1700 står Sverige ensamt och 1721 sjunker vi ned till en andra rangens stat - en halvmakt - fram till 1814 då vi blev en "småstat" sedan Finland avsöndrats. Sedan följde en period av alliansfrihet mellan 1814 och 1914. Sedan var vi fram till 1945 en neutral småstat. Anslutningen till Nationernas Förbund (NF) innebar en ny situation där Sverige delvis uppgav neutralitetspolitiken. Efter nedrustningen 1925 förde Sverige en flexibel säkerhetspolitik. 1945 innebar en helt ny situation. Sverige kom nu i en "barriärposition" med sina högst betydande försvarsresurser fram till 1960-talet. Effekten av 1968 års försvarsbeslut minskade försvarets effekt kraftigt och 1975-1985 bröt det ihop. Först när kalla kriget var över började en viss upprustning.

Genomgripande förändringar
1989 inleddes en totalt ny situation där Ryssland var tillbakaträngt och Östersjön blir en "instabilitetszon".

Professor Huldt sammanfattade sedan Sveriges nya situation i åtta punkter.
1. Militär alliansfrihet med europeisk identitet
2. EU-medlemskap med strategisk innebörd
3. NATO-samarbete - IFOR, SFOR, PFF
4. Fortsatt OSSE-engagemang
5. Östersjöpolitik med regionalt samarbete, där Sverige har åtaganden
6. FN-medlemskap - medlem av säkerhetsrådet
7. Bredare säkerhetsbegrepp
8. Nytt försvarskoncept - flexibilitet och anpassning

Stora förändringar förestår med NATO:s utvidgning.

Efter sammankomsten bjöd banken på lätt förtäring. Ordföranden avtackade de avgående ledamöterna i Malmöhusstyrelsen, bl a Lennart Linder-Aronsson och Jean-Carlos Danckwardt som var med om grundandet 1984.