Nr 4 1998 Årgång 109
Ledare: Frivilligt folkförsvar
Porträttet: Modern chef för modernt hemvärn - Alf Sandquist intervjuas av Erik Lidén
Debatt: Lars Wedin, Jan Mörtberg: "Existensförsvar" och fredsfrämjande insatser
Referat: C-G Hammarskjöld: Pax Baltica -98
Nils Andrén: Är Ryssland vårt problem eller är Rysslands problem våra?
Debatt: Hodder Stjernswärd: Det sista skriket  
  Peeter Luksep: Baltikum mellan NATO och Tjetjenien 
Litteratur: Carl-Johan Ljungberg: Sveaborg - styrkefaktor eller kulturspegel
Eino Tubin Och nu när ni trodde världen var säker...
Debatt: Ann-Sofie Dahl: Information behövs om NATO
  Carl Björkman & Helge Gard: Försvarsledningen ger upp försvaret
  Sven Hugosson: Frivillig framtid?
  Gunilla Malmberg, Anders M. Johansson: Handslag i stället för avtal 
 Nr 5-6/98 Utkommer i början av december - manusstopp 10 november