Nr 5-6 1998 Årgång 109
Ledare: Säkerhet i en osäker framtid
  Litteraturtips för skolbruk
Porträttet: En kreativ lärare: Boddy Petersson porträtteras av Allan Arnström
Litteratur: C-G Hammarskjöld: Främmande ubåt sänks på svenskt vatten
Carl Johan Ljungberg: Två fältherrar och statschefer jämförda
Boddy Petersson: Något om säkerhetspolitik i skolan  
Reportage: Erik Lidén: Försvarskrisen förvärras
Referat: Christian Scharf: Internationell vänskap skapad under ungdomssymposium
Reportage: Jan F T Mörtberg: Resa i österled
Olof Santesson: Daltande med Ryssland
  Daniel Brolén: Bulgarien och Balkan-problematiken
  Nils Andrén: Om stora lögner och dolda allianser
  Eino Tubin: Vänner och fiender
  P-O Nilsson: Rysk syn på den svenska neutraliteten
Referat: Lars Wedin:Gotländskt seminarium om säkerheten i Östersjöområdet
  Bo Huldt: Gotlands-konferenserna
  Stefan Hedlund: Ryssland efter kraschen
  Nils Andrén: NATO och Sverige i förändringens vind
Film: Eino Tubin: En verklig bild av kriget?
  Anders Weidung: Nordic Peace, skolan och attityderna till totalförsvaret
 Nr 1 1999 Utkommer i mitten av mars - manusstopp 17 februari.
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.