REFERAT  Bilder

Christian Scharf:

Internationell vänskap skapad under
ungdomssymposium

Ungdomar från tio länder knöt vänskapsband under
Pax Baltica-veckan

I årets Pax Baltica som refererades i Vårt Försvar 4/98 ingick också ett ungdomssymposium. Här följer ett referat.

1998 års Pax Baltica Teenager Symposium blev en succé. Det är alla deltagare, så väl som projektledning, helt överens om. En "once-in-a-lifetime"-upplevelse som förmodligen kommer att upprepas nästa år.

För första gången någonsin arrangerades i år ett ungdomssymposium i anslutning till Pax Baltica-symposiet, som äger rum i Karlskrona i september varje år. Detta symposium samlade, förutom av åtta svenska gruppledare, fyra delegater födda 1981/82 vardera från tio länder i Östersjöregionen; Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland samt Vitryssland var representerade. Urvalet av skolor bygger på svenska skolors vänskolor, vilket också innebär att dessa skolor har fått en chans att stärka och fördjupa sina internationella kontakter.
Initiativet till Pax Baltica Teenager Symposium 1998 togs av Percy Barnevik, 1997 års Pax Baltica-pristagare, då han skänkte sin prissumma till detta projekt. Pax Baltica och Svenska Institutet är andra finansiärer.

Fullmatat program
Precis som det ska vara hade vi ett fullmatat program. Föreläsningar om miljön i Östersjön, det svenska skolsystemet och mycket annat avlöste mer sociala aktiviteter, såsom delegaternas samarbetsövning i att ro flottans tiohuggare.
Den mest uppskattade punkten på programmet var helt klart Kjell Albin Abrahamsons föreläsning, där han med glimten i ögat drog slutsatsen att "alla föregående generationer är dumma", någonting som naturligtvis var populärt bland oss.

Vänskap över gränser
Dessa olika sociala aktiviteter tillsammans med det "tvär-nationella" boendet gjorde att nationsgränserna var utsuddade redan efter någon dag; alla umgicks med alla över varje tänkbar gräns.
Mycket av detta skedde nattetid, då det bland annat provsmakades litauisk korv och debatterades om djurens rättigheter, vilket i och för sig innebar ett allt sömnigare ungdomssymposium.
Det var dock gemenskapen som gjorde projektet så fantastiskt; hade alla nationaliteter hållit sig på sin kant hade symposiet inte varit värt papperet slutdokumentet är tryckt på. Tack vare den öppenhet och nyfikenhet, som jag är övertygad om att alla deltagare hade, kom vi istället allt närmare varandra. Till slut kändes det inte som om vi tillhörde samma grupp, utan mer som om vi tillhörde samma familj. En sann internationell gemenskap.

Fred och säkerhet
Pax Balticas syfte är att uppmuntra samtal om fred och säkerhet i Östersjöregionen, någonting som naturligtvis också återspeglades i ungdomssymposiet. Vårt uppdrag var att genom ett antal diskussioner ta fram ett visions- och förslagsdokument: "The Baltic Sea Region 2005".
Vi tror på en ny generation politiker som inte tycker att det är nödvändigt med starka militärmakter, då dessa riskerar att skapa en kapprustning och därmed konflikter. Att man låter morgondagens ledare och politiker, såsom oss själva, mötas så här redan när de är unga innebär att obrytbara vänskapsband knyts, vänskapsband som någonstans, någon gång kan vara det som bibehåller freden runt Östersjön och i världen.

Politik
Värt att notera är en viss oro över situationen i Ryssland från de närliggande länderna, dels när den gäller den politiska situationen och dels avseende den ekonomiska krisen. Delegaterna från Ryssland tycker dock inte att det finns någon anledning till oro.
I slutdokumentet föreslår vi bildandet av ett regionalt Östersjö-elevråd, som skulle kunna arbeta för elevinflytande och elevutbyte, samt att ett gemensamt Östersjömiljöinstitut bildas, vilket skulle verka för gemensamma miljölagar. Vi vill också ha extremt höga böter för miljöbrott, som ska finansiera forskning utförd av miljöinstitutet. Det ska vara dyrt att smutsa ned i Östersjön.

Fortsatt arbete
Ytterligare ett önskemål i slutdokumentet är att ungdomssymposiet inte tar slut i och med avskedstårarna, utan att arbetet fortgår under året. För att tjäna detta syfte - att bibehålla och stärka kontakter knutna under symposiet - har en svensk informationsgrupp bildats. Denna grupp, som fått namnet "Connection", består av tre svenska deltagare, bland dem undertecknad.
Vi kommer att försöka aktivera delegaterna i de olika länderna med hjälp av olika aktuella uppgifter av undersökande sort, samt genom frekventa uppdatering av ungdomssymposiets Internet-sidor, lokaliserade på http://www.paxbaltica.org. Till dessa hoppas vi också kunna lägga ett diskussionsforum och en e-postlista.
Vi vill välkomna lärare och elever från alla skolor runt om i Sverige och i Östersjöområdet att skicka frågor till oss, som vi sedan kan vidarebefordra till deltagarna i respektive länder, allt för att engagera så många som möjligt, och göra våra sidor så levande som det någonsin går.

Christian Scharf är gruppledare Pax Baltica Ungdomssymposium

christian.scharf@telia.com