REPORTAGE  

P-O Nilsson:

Rysk syn på den svenska neutraliteten

Den svenska debatten om vår neutralitet under och efter andra världskriget har inte passerat obemärkt i ryska media. "Det neutrala Sverige hade förberett sig för krig mot Sovjetunionen", skrev den ryska liberala dagstidningen Sevodnja i en artikel på eftersommaren. De nyligen offentliggjorda dokumenten vittnar enligt tidningen om att Sverige var berett att gå in i kriget på västmakternas sida och mot Sovjetunionen om sovjetiska trupper invaderade Nordnorge. Svenska officerare sägs ha rekognoscerat på plats för att skapa en försvarslinje i det nordnorska berglandskapet ifall sovjetiska trupper anföll genom Nordsverige. Redan i slutet av andra världskriget skall sådana planer ha funnits, skriver tidningen med referens till förre ÖB Stig Synnergren. Som ytterligare exempel på nu erkända avsteg från neutralitetspolitiken under kriget nämns transiteringen genom Sverige av tyska trupper till Nordnorge och norra Finland, försörjningen av Tyskland med viktiga strategiska varor som järnmalm och kullager, tillåtelse för tyska militära fartyg att passera genom svenskt territorialvatten, att svenska frivilliga sändes till östfronten för att förstärka de finska divisionerna och att svenska reservdelar användes i de tyska V2-robotarna.

I artikeln noteras att planerna på stridsoperationer mot ryssarna var särskilt aktuella under hela 50-talet. Av Svenska Dagbladet publicerat material visar emellertid, enligt Sevodnja, att affären var allvarligare än så. Erlander- och Palme-regeringarna var under efterkrigsåren beredda att överge neutralitetspolitiken till och med innan ett sovjetiskt angrepp kommit till stånd. De svenska militärerna knöt genom förmedling av Danmark och Norge aktivt kontakter med NATO. Detta, menar Sevodnja med viss emfas, fortsatte ända till slutet av 80-talet.
Enligt tidningen har mera ljus även kastats över den svenska underrättelsetjänstens förbindelser med USA:s och NATO:s "specialtjänster" (spetssluzjby) - svenskarna försåg Washington med underrättelsematerial om Sovjetunionen och USA lät i sin tur svenskarna få tillgång till den modernaste elektroniska utrustningen, som bl a installerades på det av sovjetisk jakt 1952 nedskjutna "svenska spionplanet" av typ DC-3.
Många andra exempel på neutralitetsförsyndelser kan enligt tidningen nämnas, även från senare tid. På 80-talet lade t ex svenska myndigheter i hemlighet två ytterst känsliga amerikanska spionkablar på Östersjöns botten avsedda att ge underrättelser om ubåtsverksamhet. Erhållna data skulle tillställas amerikanerna.

Avslutningsvis noteras att Washington under kalla krigets dagar enligt en tidigare amerikansk marinchef betraktade Sverige som inofficiell allierad. De i Stockholm offentliggjorda dokumenten ger bekräftelse därpå, menar tidningen och säger "farväl till sagan om den svenska neutraliteten…".

P-O Nilsson har varit forskare vid FOA 1

Källa: M Karelov, "Nejtralnaja Sjvetsija …" (Det neutrala Sverige hade förberett sig för krig mot Sovjetunionen), Sevodnja, 7 augusti 1998.