REFERAT

Bo Huldt:

Gotlands-konferenserna

Den internationella konferens om säkerhet i Östersjöregionen som hölls 1-2 augusti i år på Suderby herrgård söder om Visby (och som refereras av Lars Wedin i denna tidskrift) var den andra konferensen i en planerad serie av "gotlandskonferenser" om utvecklingen i vårt närområde. Den första konferensen, genomförd i slutet av augusti 1996, ägnades temat "Towards a Common Baltic Security: Challenges and Opportunities in the Baltic Sea Region".

Gotlandskonferenserna organiseras som samarbetsprojekt mellan parter på Gotland och i Stockholm. Ansvarig för den första konferensen var Utrikespolitiska Institutet UI (tillsammans med Gotlands län och militärkommando); 1998-konferensen organiserades av Försvarshögskolans FHS Strategiska Institution (tillsammans med Gotlands högskolan och militärkommandot samt UI). Till båda konferenserna lämnades betydande ekonomiskt stöd av Utrikesdepartementet.

"Hård" och "mjuk" säkerhet
Konferenserna organiseras som forskningsseminarier men också med ett starkt inslag av praktiker (diplomater, militärer m fl) och kulturpersonligheter samt med representation från hela Östersjöregionen - dvs samtliga medlemsländer i Östersjörådet - jämte de större NATO-länderna. 1996 års konferens (dokumentation kan beställas från FHS och UI) ägnade vikt både åt den "hårda" säkerheten och åt "mjuk" säkerhet: sociala och ekonomiska förhållanden, miljö, kultur, demografi, ideologiska och religiösa faktorer.
1998 års konferens hade en delvis annorlunda uppläggning med tyngdpunkt på formulerandet av ett nytt säkerhetsbegrepp för regionen, utvecklingen av samarbetet i regionen i olika institutionella former (baltiska, nordisk-baltiska, EU-, NATO-, OSCE- och WEU-relaterade - men också kommunala, "provinsiella" och NGO-kopplade). Intresse ägnades den ekonomiska utvecklingen men också rustningskontrollfrågor. Dokumentation av konferensen görs på FHS.
Konferenstankens upphov - med Gotland som en självklar mötesplats - var diskussioner som fördes våren 1996 mellan gotländska talespersoner och UI. FHS kom senare in i bilden.

Ungdomssatsning kommer
I det ursprungliga konceptet från 1996 ingick tanken att med återkommande forskarkonferens kombinera ett kortare, säkerhetspolitiskt seminarie- och utbildningsprogram för ungdomar och studerande från de tio Östersjöstaterna. Härmed skulle en dialog i en mycket speciell intellektuell miljö öppnas för en ny generation Östersjöbor med möjligheter till åsiktsutbyte kring det praktiska samarbetet i regionen men också kring visionerna av en framtida säkerhetsgemenskap i norra Europa - ett handfast bidrag till byggandet av förtroende och självförtroende mellan länderna och folken kring Östersjön.
Detta bredare program kunde inte realiseras vare sig 1996 eller 1998, men med de erfarenheter som nu vunnits efter två konferenser, båda med betydande internationell uppslutning - icke minst kring tanken på kombinationen av forskarkonferens och ungt akademikermöte, och med de möjligheter som nu öppnas genom samarbetet mellan den nyetablerade högskolan på Gotland, militärkommandot och den breda säkerhetspolitiska expertisen i Stockholm, ter sig möjligheterna större än tidigare. AFF, med sina erfarenheter av tidigare skolprojekt, borde här också kunna bidra.

Inför 1999-2000 diskuteras nu en ny satsning mellan de tidigare arrangörerna, eventuellt också med stöd av en internationell, rådgivande grupp. Med ett brett förankrat program skulle Gotlandskonferenserna härmed verkligen kunna bli ett permanent inslag i Östersjösamarbetet.

Bo Huldt är professor vid FHS och ansvarig för 1996 och 1998 års Gotlandskonferenser