Nr 3 1999 Årgång 110
Ledare: Vackra men tomma ord
Porträttet: När järnridån öppnades
Walburga Douglas intervjuas av Bo Hugemark
Marie-Louise Hallström: Kärnavfall på Kolahalvön - en tickande bomb?
Lennart Lundén: Norra Kaukasus; Rysslands akilleshäl?
Referat: Carl-Gustaf Hammarskjöld: Flygkriget på Balkan - erfarenheter för svensk del
Litteratur:  Bengt Selander: Mördande misstag
Referat: Carl-Gustaf Hammarskjöld: Pax Baltica 1999
Stefan Ring: Är strategisk flygbombning ett verksamt politiskt verktyg?
Eino Tubin: Ett osymmetriskt informationskrig
Stefan Hedlund: Överlever Ryssland krisen?
Litteratur: Carl Johan Ljungberg: Diktaren Goethe om krig och fred
  Hans Zettermark: Koll på läget eller tjall på linjen?
Litteratur: Kjell Nordström: Woodward om Gulfkriget
 Nr 4 1999 Utkommer i i början av december. Manusstopp 15 november
Fr o m 1999 utkommer Vårt Försvar med fyra nummer, varav ett dubbelnummer.