LITTERATUR  Bilder

Bengt Selander:

Mördande misstag

Vad är ett "misstag"? Svårt att precisera. Man gör misstag i trafiken, ofta med skadade och döda. Man kan göra misstag i ekonomisk planering - ofta med följder av bankrutt och fattigdom. Misstag i utbildning kan resultera i att eleven skadar sig själv och andra.
Men militära misstag har alltid till följd att soldater stupar, blir tillfångnatagna och går en fångenskap till mötes som kan bli ödesdiger.
Det egna landets gränser blir flyttade eller folket förlorar sin självständighet. Och i de allra flesta fall när det gäller militära misstag - klarar sig politiker och militärer ganska oskadda.
Ibland kringsrätt, ibland avsättning - men förlusten av tusentals egna soldater är ett fruktansvärt pris att betala för en "Military Blunder".

Svenska trupper har inte deltagit i ett svenskt krig sedan början på 1800-talet. Våra egna möjligheter sedan dess att på slagfältet begå militära misstag är lika med noll - kanske av detta skäl ingår krigshistoria som ett viktigt ämne på krigsskolorna. Av andras misstag kanske vi kan lära oss något själva. Flera krigsfrivilliga på olika krigsskådeplatser har rapporterat hem sina erfarenheter - även om en del av detta tyvärr snabbt fallit i glömska. Hemmafronten vet ofta bäst!
1991 gavs det ut en bok i ämnet "military Blunders" av Guiness författad av Geoffrey Regan. Boken behandlar både elakt men också med viss humor inte mindre än 135 stycken militära misstag genom århundradena. Även slaget vid Poltava och kapitulationen vid Prevolotjna beskrivs med den svenska förlusten av stormaktsväldet. Antingen man läser boken som militär - för att lära sig ett och annat - eller som läsare i största allmänhet är den både rolig och lärorik.
1997 skrev Saul David en bok (Historiska Media) med samma titel som Regan: "Militära misstag" och med en liknande redovisning av hur officerare och politiker - de senare ej att förglömma - genom dålig underrättelsetjänst, överdrivet självförtroende, bristande förmåga att aktivt påverka striden, rent olämpliga som ledare eller brist i planläggningen för att nu inte tala om oförmåga att fatta rätt beslut när underlaget ändrats.
Boken beskriver 30 slag från de romerska legionernas förintelse vid Teutoburger Wald under Augustus regeringstid till SAS patrullernas strider borta i Kuwaitkriget.

Lätta brigadens ritt
Lord Raglan möter vi först när han utnämner generalmajor William Elphinsone vars feghet och obeslutsamhet resulterade i att 16 000 män, kvinnor och barn mötte döden i kriget i Afghanistan 1842. Han undgick krigsrätt genom att passligt avlida i fångenskap, medan Raglan dör efter den lätta brigadens anfall mot ryssarna vid Balaklava. När Nolan - som avskydde kavalleridivisionens chef Lucan och överlämnade ordern med "där är era kanoner" - såg att lätta brigaden hade fel anfallsmål red han dit i sporrsträck bara för att bli dödad innan Cardigan hann förstå vad han ville! Av brigadens 676 ryttare var 195 kvar till häst efter anfallet. Brigadchefen Earl Cardigan kunde inte förstå hur man skulle anfalla med kavalleri med ryska kanoner i flanken. Men order är order! En av de i historien mest välkända militära "blunders".
Gallipolioperationen förordades varmt av Churchill som påstod att allt kunde klaras med några brittiska slagskepp som skulle skrämma turkarna från vettet. När forceringen med sjöstridskrafter misslyckades, insattes trupp i en landstigningsoperation. Tyvärr utvaldes chefen för the Tower i London general Frederick Stopford till befälhavare över landstigningsstyrkan mot Suvla Bay. Han var helt utan gå på-anda - gav inga order och var så orkeslös att han inte kunde lyfta sin egen depeschväska. Efter det att landstigningen misslyckats blev Stopford fråntaget befälet, återsändes till Towern för fortsatt befäl över därvarande beefeaters.

Rekord i feghet
Men generalen som skulle slå alla rekord i felaktig planläggning och ren feghet var generallöjtnanten Arthur Percival, kommendant i Malaya med Singapore som en avgörande del i hela försvaret av denna del i Asien. I London var det ingen som trodde på en japansk framryckning, men redan på 54 dagar var Malaya taget av japanerna med 25 000 man i förluster för britterna - huvudsakligen kringsfångar. Percival måste väl förstå att nästa mål var Singapore? Hans ingenjörchef Ivan Simson vädjade upprepade gånger att fronten mot fastlandet måste skapas. Percival vägrade och när Simson till slut blivit riktigt arg svarade Percial att försvar skadar moralen hos manskap och civilister!
När japanerna med två divisioner kommit över på ön fanns det mängder av engelska förband att anfalla och slå. Ingenting hände. Först när Percival förstod att läget inte var det bästa tog han själv en vit flagga och kapitulerade med förlusten av 120 000 soldater mot en tredjedel japanska.
Vad hände nu med Percival? Alla kanoner i sjöförsvaret var riktade mot havet. Det är sant. Slagskeppet Prince of Wales och slagkryssaren Repulse hade sänkts av japanerna. Men varför denna passivitet?
Av tillfångnatagna britter dog huvuddelen under fångenskapen medan generallöjtnant Arthur Percival deltog vid den japanska kapitulationen på det amerikanska slagskeppet Missouri den 2 september 1945. Krigsrätt?

Negligerade varningar
Två slag har genomförts med stora förluster för angriparen beroende på åsidosättandet av underrättelser. Eskaderchefen Hughes-Hollett ansvarig för överskeppning av landstigningsstyrkan mot Dieppe den 19 augusti 1942 fick veta att en tysk konvoj ångade mot Dieppe. Han avbröt inte operationen - han tillhörde Mountbattens stab och var en av arkitekterna till raiden. Tjugotre landstigningsbåtar sänktes - alla utom sex. Ansvar?
Inför Arnhem-operationen upptäcktes två dagar före start två tyska pansardivisioner i landsättningsområdet. Foto-tolken visade bilder för generallöjtnant F A M Browning - armekårchef för luftlandsättningen. Browning sände sin stabsläkare till tolken som sjukskrev honom - högkvarteret fick inte störas! Av 10 000 fallskärmssoldater kom 1 740 tillbaka från Arnhem. Ansvar?

Förrådda av den egna ledningen
Saul Davids bok är mycket intressant och lärorik att läsa. Tänk vad militära misstag som sagt alltid drabbar soldaterna på slagfältet. Folk som gör allt för att lösa uppgifterna blir mer eller mindre förrådda av den egna ledningen. Antingen missriktad framåtanda som Balaklava eller brist på handlingskraft som Singapore. Eller tokiga order: "Flytta ert förband - d v s grabbarna som går, knallpåkarna, Bakers grupp och gruppen som är motsatsen till Bakers och den stora killen till M, som är precis norr om var ni är nu så snart som möjligt. Säg åt er boss att rapportera till den franske gentleman vars namn börjar på J på ett ställe som börjar på D, vilket ligger fem rasterrutor till vänster om M".
Den amerikanske generalen Lloyd Fredenhalls order till sina trupper vid striden mot Rommel vid Kasserinpasset.

Bengt Selander är överste 1. gr

Geoffrey Regan, Military Blunders,
Guiness 1991
Saul David, Militära Misstag,
Historiska Media 1999