Porträttet: På Uppdrag i Bagdad

Göran Wallen intervjuas av Bibi Häggström

Våren 1994 ringde FN i New York. Frågan var om nypensionerade konter-amiralen Göran Wallén kunde tänka sig flytta till Bagdad och för FNs räkning upprätta ett övervakningscentrum med uppdrag att

  • spåra upp och förstöra kemiska och biologiska massförstörelsevapen
  • spåra upp alla ballistiska missiler med en räckvidd över 150 kilometer
  • lämna förslag till ett permanent över-vakningssystem så att Irak inte kunde anskaffa nya massförstörelsevapen
  • tillsammans med Internationella atom-energiorganet IAEA spåra upp eventuella atomvapen
 

 -Det är den största utmaning jag har haft. Det säger Göran Wallén, numera pensionär på riktigt på Lidingö utanför Stockholm.