Referat

Jean-Carlos Danckwardt:

Försvars-makten och samhället i fred

Allmänna Försvarsföreningens Malmödel har haft sitt "sista" möte i egen regi före samgåendet med Kristianstaddelen. Som vanligt var anslutningen mycket god, nära 90-talet.