Tor Lange:

Batteri Djuramåsa räddat åt eftervärlden

På väg 111 i höjd med Kristinelund strax söder om Viken står i vägkanten skyltar som visar mot "Beredskapsmuseet" 1700 meter in på en grusväg. Det är väl värt ett besök, helt nytt, ännu inte helt färdigt. Bakgrundshistorien är från andra världskrigets dagar men vi börjar här tidigare, med freden i Roskilde 1658 .
 
 

 

Från invigningen 30 juni 1997

 

Johan Andrén talar

 

Pjäs nr 4 "Maja"

 Döpt efter fästmön till pjäschefen Göte Stjernemyr