Helge Gard:

Överbefälhavaren
avvecklar existensförsvaret

Under den gångna hösten har försvaret gjort en halsbrytande helomvändning. Invasion (ockupation?) sägs inte längre vara något hot mot vårt land - inte ens i ett längre tidsperspektiv. I denna hotlösa tillvaro skall försvaret utveckla sin "professionalism" genom deltagande i internationella fredsfrämjande uppdrag.
Försvarsmaktens helomvändning bort från invasionsförsvaret är ett indirekt erkännande av att satsningarna och prioriteringarna i försvarsbeslutet 1996 är felaktiga. Detta bör man ta fasta på vid den nydaning av försvaret som nu bör inledas. Resursslöseriet bör snarast stoppas och frigjorda pengar satsas på sådant som behövs i framtiden.

 

Har vi skaffat onödigt många JAS 39 Gripen?