C-G Hammarskjöld:

Panta Rei - Allting flyter AFF-debatt om tekniken och framtidens försvar

För att söka belysa teknologins inverkan på det framtida kriget anordnade AFF i Stockholm en paneldebatt den 12 februari under rubriken "Framtida teknik - annorlunda försvar? Klarar vi utmaningarna". Avsikten var att söka utröna, om vi har en enad uppfattning om vad den tekniska utvecklingen innebär, om vi planerar tillräckligt framåtblickande, och vilka förutsättningar och resurser vi har för att tillgodose våra behov.
Debatten leddes av AFF:s ordförande Bo Huldt, och panelen var synnerligen kvalificerad med GD FOA Bengt Anderberg, VD Celsius Lars G Josefsson, Johan Kihl från Högkvarteret, Henrik Landerholm från Riksdagen och försvarsutskottet samt Johan Tunberger från FRA.

 Lars G Josefsson

VD Celsius